A közös képviselet ellátása, a következőket tartalmazza:

I. Közös képviselettel kapcsolatos feladatok:

 • Közös képviseleti jogkör ellátása bíróságok és más hatóságok előtt,
 • A közgyűlés határozatainak, döntéseinek előkészítése, végrehajtása, valamint nyilvántartás vezetése a határozatokról és azok végrehajtásáról tulajdonosok kiértesítése,
 • Közgyűlés összehívása igény szerinti időközönként, illetve beszámoló közgyűlés összehívása legalább évente egy alkalommal a törvények szerint május 31-ig,
 • Közgyűlés összehívásának kezdeményezése azokban az esetekben, amikor a társasház működésében zavarok keletkeznek, illetve amikor az indokolt üzemeltetési, vagy javítási feladatok ellátását felhatalmazás, gazdasági veszélyben van a társasház.

II. Társasház működésével kapcsolatos teendők ellátása:

 • A társasház működésének, üzemeltetésének biztosítása,
 • Társasházkezelésünk fontosnak tartja a társasház állagának, folyamatos felszerelési és berendezési tárgyainak ellenőrzése,
 • A Társasház tárgyi eszközeinek nyilvántartása (Leltár), azok állagának megóvása, karbantartása,
 • A szükséges felújítási munkák közgyűlés elé terjesztése,
 • Meghibásodások bejelentése esetén intézkedés a javítási feladatok elvégzésére,
 • Felújítások előkészítése, vállalkozók pályáztatása több árajánlat bekérése, közgyűléssel történő elfogadtatás, lebonyolítás,
 • Szerződéskötés, számla kifizetés,
 • A tervezett felújítási munkálatok ellenőrzése,
 • Üzemeltetési, karbantartási feladatok szervezése,
 • Közüzemi számlák jóváhagyása és kiegyenlítése, szolgáltatókkal való kapcsolattartás és a tevékenységük ellenőrzése,
 • A felújítási munkák körébe nem tartozó karbantartási, hibaelhárítási munkák megrendelése, ellenőrzése és számlák kifizetése,
 • Hibaelhárítások, előirt hatósági ellenőrzések (kémények, lift, érintésvédelem stb.) megszervezése, lebonyolítása.

III. Gazdasági, társasházkezelői, könyvelési feladatok, közös költségek:

 • A tárgyévre vonatkozó költségvetési terv elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése,
 • Közgyűlésnek javaslattétel a közös költség összegére vonatkozóan,
 • Közös költséghez való hozzájárulás összegének beszedése,
 • Közös költség tartozás esetén a közgyűlési határozat alapján a hátralékos tulajdonostárs tulajdonára a társasház javára szóló jelzálogjog-bejegyeztetés,
 • Tartozó tulajdonosokkal szemben bírósági fizetési meghagyások benyújtása, szükség esetén a végrehajtási eljárások megindítása,
 • A tárgyévben az elfogadott költségvetés alapján gazdálkodás a társasház pénzével,
 • A közös használatú helyiségek bérbeadási lehetőségeinek közgyűlés elé terjesztése,
 • Pályáztatásról, bérbeadásról, bérleti szerződés megkötéséről, birtokba adásáról, a bérbeadással kapcsolatos adóhatósági előírások szigorú betartása,
 • A társasház nevére pénzintézetnél folyószámla nyitása, kezelése,
 • A gazdasági események lekönyvelése az egyszeres könyvvitel számviteli előírásai alapján,
 • A tulajdonosok által befizetett közös költségek és a kiadott helyiségek bérleti díjainak elektronikus lekönyveltetése,
 • A társasházak alkalmazottaival kapcsolatban a társadalombiztosítási és adójogszabályi előírások, feladatok ellátása, esetenként egyedi megbízások megkötése,
 • Év végén a naplófőkönyv zárása, egyszerűsített mérleg elkészíttetése,
 • Társasház adóbevallását, határidőre benyújtja.

IV. Nyilvántartási feladatok:

 • A kizárólagos tulajdonrészek tulajdonosainak és használóinak pontos nyilvántartása, a változások folyamatos felvezetése,
 • Épület biztosításával kapcsolatos ügyek intézése: kárbejelentés, kárigény érvényesítése, kár helyreállíttatása; ezek dokumentálása,
 • A tulajdonostársakat terhelő, külön tulajdonuk használatát érintő bejelentési kötelezettségük alapján bejelentett adatok nyilvántartása.
 • A közös tulajdonban lévő helyiségek és azok bérlőinek nyilvántartása,
 • Az alapító okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat földhivatalhoz történő benyújtása, illetve azok egy-egy példányának megőrzése,
 • A szükséges szerződések megkötése a társasház nevében,
 • Lakónyilvántartó könyv vezetése, folyamatos karbantartása.

Elérhetőségek

Email: tarsashaz@presting.hu

Poroszka Mária
Tel: +36-30/321-6957

Írjon nekünk