Igazságügyi szakértés végzünk építési műszaki ellenőr és ingatlanforgalmi értékbecslés területén.

„X”, Thermál Spa fürdő és a fürdő vízellátását szolgáló kút és kezelő épület ellenőrzése — 2013.
„X”, Bencze József u. 13/1. szám alatti általános iskola szennyvíz közmű felújításának ellenőrzése
„X”, Thermál Spa fürdő és a fürdő vízellátását szolgáló kút és kezelő épület ellenőrzése – 2015.
„X”, Deák Ferenc u. 65. Ingatlanforgalmi megállapítások
„X”, Kossuth L. u. 69. 107/2 hrsz alatti Orvosi rendelő héjazat vizsgálat
„X”, kistérség társult településeinek ivóvízminőség javítása
„X”, községi Önkormányzatok ivóvízminőség-javító fejlesztést célzó beruházás kivitelezése FIDIC Piros könyv alapján
„X”, Thermál Spa fürdő és a fürdő vízellátását szolgáló kút és kezelő épület ellenőrzése — 2016.
Nemzetgazdasági Minisztérium: A KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 azonosító számú („X”, szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3. című) projektek keretében független igazságügyi szakértői vélemény elkészítése.
Nemzetgazdasági Minisztérium: A KEHOP-2.2.4-15-2016-00006 azonosítószámú, „„X”, települések szennyvízközmű fejlesztése” projekt keretében független igazságügyi szakértői vélemény elkészítése.
Nemzetgazdasági Minisztérium: KEHOP-2.2.2-15-2016-00105 azonosító számú, „„X”, szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (NYDDU 6)” projektek keretében független igazságügyi szakértői vélemény beszerzése tárgyában.
TSZSZ: 1893-as kérelem
TSZSZ: 1921-es kérelem
Nemzetgazdasági Minisztérium: „KEHOP-1.3.0-15-2015-00005 azonosító számú (“„X”, többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése” című) projektek keretében független igazságügyi szakértői vélemény beszerzése tárgyában.
„X”, családi ház kivitelezéssel kapcsolatos megállapítások
Pénzügyminisztérium: KEHOP-2.1.3-15-2017-00037 azonosító számú „„X”, Város ivóvízminőség javítása” tárgyú projekt keretében független igazságügyi szakértői vélemény beszerzése tárgyában.
Pénzügyminisztérium: TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002 azonosító számú, „A „X”, Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyú projektek keretében független igazságügyi szakértői vélemény beszerzése tárgyában.
Pénzügyminisztérium: A KEHOP-2.1.3-15-2017-00050 azonosító számú, „„X”, település ivóvízminőség – javító program” című projekt tárgyában igazságügyi szakértői vélemény elkészítése.
Pénzügyminisztérium: TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00010 azonosító számú, „„X”, Óvoda Budai Nagy Antal Utcai Székhelyintézménye felújítása” tárgyú projektek keretében független igazságügyi szakértői vélemény beszerzése.
„X”, Thermál Spa fürdő és a fürdő vízellátását szolgáló kút és kezelő épület szakértése — 2020.