Mire szolgál az Energetikai tanúsítvány?

Célja, hogy megállapítsa az épület, vagy épületrész (lakás, iroda, ipari ingatlanok) fajlagos éves primerenergia felhasználását, energetikai minőségi osztályát. Emellett javaslatot tesz, hogy milyen korszerűsítési megoldásokkal mi lesz a várható új energetikai osztály értéke.

A tanúsítvány 10 évig érvényes.

Mikor szükséges?

 • új épület építése;
 • meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység adásvétele;
 • meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység bérbeadása;
 • 250 m2, vagy ennél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

Milyen épületekre nem vonatkozik az Energetikai Tanúsítások készítése?

 • az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre;
 • a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre;
 • hitéleti célra használt épületre;
 • a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre;
 • műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.

2016. január 1-jétől érvényes energetikai minőség szerinti besorolás

 • AA++ <40% Minimális energiaigényű
 • AA+ 40-60% Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú
 • AA 61-80% Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb
 • BB 81-100% Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő
 • CC 101-130% Követelménynek megfelelő
 • DD 131-160% Korszerűt megközelítő
 • EE 161-200% Átlagosnál jobb
 • FF 201-250% Átlagos
 • GG 251-310% Átlagost megközelítő
 • HH 311-400% Gyenge
 • II 401-500% Rossz
 • JJ >500% Kiemelkedően rossz

épületek energetikai besorolasa

Elérhetőségek

Írjon nekünk